Aylık arşivler: Haziran 2014

Kurtulmaya çalışacağınız kişi için ayırma büyüsü

Ayrılmak istediğiniz kurtulamadığınız kişi için yapacağınız en etkili işlem ya cin suresini bir cuma gecesi … kere okuyarak ondan kurtulabilirsiniz.

Eski kocanız peşinizi bıraksın diye büyü

Sizin peşinizi bırakmayan ama kurtulmak istediğiniz eski sevgiliniz ya da kocanız varsa ve bu durumdan rahatsızsanız eğer bir perşembe akşamı o kişinin resmini alıp resim arkasına kişinin ismini tersten yazınız ve bu resmi iki kırmızı mum da yerı yarıya yakınız

İstanbulda Muhabbet Büyüsü Yapan Medyumlar

Eşler veya sevgililer arasında var olan soğukluğun giderilmesi maksadıyla okunan dualardır. Etkileri genellikle gece saat … ‘dan sonra okunduğunda tesirli olmaktadır. Duanın okunuşu şöyledir:
Bismlllâhirrahmanirrahim
Amenerresulü bimâ ünzile ileyhi min Rabbihi ve’l müminun. Küllün âmene billahi ve melâiketihi ve kü-tübihi ve rusulihi. Lâ nüferriku beyne ehadin min ru-sulihi. Ve kalu semi’na ve ata’na gufrâneke rabbenâ ve Heykel masir. Lâ yükellifullâhü netsen illâ vus’ahâ. Lehâ mâ kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbenâ lâ tüahiznâ in nesinâ ev ahta’na. Rabbenâ velâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehu alePlezine min Kablinâ. Rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih. Va’fû anna. Vağfir lenâ verhamnâ ente Mev-lâna fensurnâ alel’kavmil’I kâfirin..

Kocanızı dostundan uzak tutmak için büyü

Kocanızı dostundan soğutmak için kocanızın saç teline … defa tuncina duasını okuyunuz ve bu saç telini yakınız

İsteklerinize razı gelsin diye büyü

“Allahumme ğarati’n-nücûmü ve hedeetil uyûnu, ve ente Hayyün Kayyûmün lâ-te’hüzüke sinetün ve lâ nevmün, yâ Hayyü yâ Kayyûmü ehdi leyli ve enim ayni.”

Duayı … Defa okuyunuz

Kocanız sizi affetsin diye büyü

“Bismillâh.
Allahümme innî eûzü bike mine’l-hubsi ve’l-habâis.”

Gece herhangi bir saatte … Kere okuyunuz