Aylık arşivler: Ağustos 2014

Soğutma Büyüsü Yapan İstanbullu Medyum

Sizden soğumasını uzaklaşmasını istediğiniz kimseler için hazırlanan tertiplerdir. Bu kimse eşiniz, sevgiliniz veya herhangi bir kimse olabilir. Size olan yakınlığından rahatsızlık duyduğunuz herkes olabilir. Kendinizden uzak tutmak soğutmak amaçlı hazırlandığı için etkisi güçlüdür. Bunun yanı sıra duaları da olmaktadır. Bu dua … zamanında, … kere okunmalıdır.
Allâhümme rabbenâ leke’l-hamdu, ente kayyimu’s-semâvâti ve’l-ardı ve men fîhinne, ve leke’l-hamdu, leke mülkü’s- semâvâti ve’l-ardı ve men fîhinne, ve leke’l-hamdu ente nûru’s- semâvâti ve’l-ardı ve men fîhinne ve leke’l-hamdu ente’l-hakku ve va’düke’l-hakku, ve likâuke hakkun, ve kavluke hakkun, ve’l-cennetü hakkun, ve’n-nâru hakkun, ve Muhammedün hakkun, ve’s-sâatü hakkun.
Allâhümme leke eslemtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve ileyke enebtü, ve bike hâsamtü, ve ileyke hâkemtü, fağfirlî mâ kaddemtü vemâ ahhartü vemâ esrertü ve m’alentü, ente’l-mukaddimu ve ente’l-muahhiru, lâ ilâhe illâ ente.

Kocamın Sürekli Benimle İlgilenmesi için Büyü

Kocanız veya birlikte olduğunuz kişi ile devamlı kavga ediyor ve tartışıyorsanız, Bu kimse hiç bir şekilde sizin sözünüzü dinlemiyor ve sizin yuvanızı yıkmak isteyen kötü niyetli insanlar tarafından kandırılıyorsa bugün sizler ile paylaşıcağımız dua ile kocanızın kalbine inebilir ve artık sizin sözünüzü dinlemesini sağlayabilirsiniz.Bu dua özellikle arabistandaki hocalar tarafından güçlü vefk tılsımları ile uzun süredir yapılmakadır Ya allamel ğuyubu fela yefutü “kocanızın ismi” şey’ün min hıfzıh “Sizin İsminiz” Her gün bu esmayı 1000 defa okumaya devam eden kimseler insanlar arasında kabul görür ve sözleri dinlenir..