Kategori arşivi: Aşık Etme Büyüsü

Kocamı Aşık Etmek için Büyü

Hızlı tutan ve çabuk etki eden aşk büyüleri uzman ve işini profesyonelce yapan medyum ve hocalar sayesinde olur. Etkili çalışmalar sonucunda neticeye ulaşmak mümkün. Ayrıca aşk bağlama büyüsü geniş kapsamlı bir konu olduğundan geri getirme muhabbet ve sebgi konularını da içermektedir. Dualarına örnek verecek olursak şu şekilde özetlemek mümkün. Ayrılık her insanın başına gelebilen bir olaydır. Ayrılık sonrası giden kişilerin geri gelmesi için bazı çalışmalar vardır. Kişiye özel olarak hazırlan etkili çalışmalardır. Giden kişiyi geri getirme konusunda denenmiştir. Yüksek oranlarda olumlu sonuçlar vermektedir. Dualarından olan bir kerime’side aşağıda olduğu gibidir.Bismillâhirrahmânirrahıym*Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin nebiyyür rahmeti es’elüke en ta’sımünâ bihî min cemîıl ahvâli vel âfâti ve tüdahhırnâ bihî min cemîıs seyyiât* Allâhümme innî tevesseltü ileyke bi elfi elfi kul hüvellâhü ehad min emâmî mededâ* Ve elfi elfi kul hüvellâhü ehad an yemînî teharrüzen sermedâ* Ve elfi elfi kul hüvellâhü ehad an yesârî yüncînî min şerrin ebedâ* İnnî lebistü der’allâhi ve dehaltül hısnel ezelî ve cealtü nefsî fî hıfzillâhi sandukal afvi akfâlühû lâ ilâhe illellâh. Muhammedür rasûlüllâh. Miftâhuhû lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym*

denenmisayirmabuyusu

Hızlı Tutan Etkili Aşık Etme Büyüsü

Aşık etmek için yapılan etkili yöntemlerdir. Büyüler dışında dualar ile de yapılır. Aşık etme duası niyetin hayatı değiştirmesidir. Aşık olan kişi çok değer verdiği ve sevdiği kişinin de kendisini sevmesini istemektedir. Aslında sevgiye, aşka, muhabbete davet anlamında olan bu dua belki de en masumane ve en anlamlı dualardan biridir. Kişinin kalbinin niyaz etmesidir. Bu nedenle en özel duadır. Zaten aşkın kendisi bir insanın yaşayabileceği en güzel duygu değil midir? Bir alime sormuşlar: “ Dünyayı kimler yönetmeli?” Bu soruya alim ne politikacı ne felsefece ne de zeki adam cevabını vermiş. Ona göre dünyayı “aşk acısı çekmiş” insanlar yönetmelidir. Çünkü aşk acısı çekmiş, aşk ile pişmiş insanın zalim olması mümkün değildir. Bunun tam aksine aşık kişi merhametlidir, duyarlıdır. Ancak aşık adamın bir de kusuru vardır ki onu zayıf kılar. O zayıflık da onun gözlerinin kör olmasıdır. Aşık etme duası tam da bu nedenle yani aşıkların gözünün kör olmasından ötürü çoğu medyum tarafından kullanılmıştır. Gerçeklikle hiç alakası olmayan dualarla kişileri yanlış yöne sevk etmişlerdir. Aşık adam Allah’ın sevgili kuludur. Onlara halk nazarında ermiş adam gözüyle bakılır. O nedenle aşık adama verilecek bilgi kesinlikle doğru olmalıdır. Yoksa vebali büyüktür.

medyumnedir

Nişanlımı Kendime Aşık Etme Büyüsü

İnsanoğlu sevdiği kişiden karşılık görememesi gibi durumlarda aşk bağlama yöntemleri arayışına girebilir. Tarhiten günümüze kadar gelen ve oldukça popüler bilinen etkili aşk bağlama büyüleri bulunmaktadır. Eski çağda da yapılan ve halen tercih edilen özel yöntemler arasındadır. Eş, sevgili veya nişanlıların partnerleri ile aralarında olan sorunları çözememesi gibi durumlarda bu teknikler devreye girmektedir. Destek alınarak yapıldığında daha etkin olan bu çalışmalarda genelde kişilerin doğum bilgileri, resimleri veya ona ait eşyaları kullanılmaktadır. Sevdiğiniz kişiyi kendinize aşık edip ömür boyu bağlamak için konuyla ilgili detaylı bilgi sahibi olmak için medyum ve hocanızdan bilgi alabilirsiniz..

esimeistedigimiyaptirmabuyusu

İstanbulda Aşk Bağlama Büyüsü

Birinin karşınızda kötü söz etmesini istemiyorsanız aşağıdaki kerimeleri yazıp yanında taşımalısınız. Denenmiştir. Etkilidir. Yazılıp taşınması gereken ibare şu şekildedir:
Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme ya fatihel ebvab ifteh lena hayrel bab la ilahe illallah muhammedün resulullah bi rahmetike ya erhamerrahimin ya ğafur ya şekür.

İstanbulda Aşk Büyüsü Yapan Dürüst Medyum

İnsan doğası çok tuhaftır. Binyıllardır hayatta olan ve her geçen zaman diliminde kendini gerçekleştirerek farklı alışkanlıklar kazanan insanoğlu büyü geleneğini ve uygulamalarını hiç değiştirmemiştir. Her topluma özgü olarak gelişen çoğu büyü ritüeli günümüzde de vardır, geçmişte de var olmuştur. Söz konusu uygulamalar ile sosyal hayat, cinsel hayat, iş hayatı ya da özel hayat bazı müdahalelerle karşılaşabilir. Bunu da daha çok insanlar arzular. Kimin neyi istediği ile ilgili olarak değişkenlik gösterebilen söz konusu büyü çeşitleri pek çok topluma ve kültüre göre de farklılıklar arz etmektedir. Bu noktada ülkemizde de çok farklı büyülerin yapıldığı ve medyumların bu konularda yetkin oldukları bilinir.
Öte yandan büyüler dünyasında bir takım sakıncalı uygulamalar da görülebilir. Örneğin kara büyü ya da sabun büyüsü ciddi anlamda sıkıntılı büyüler iken ölüm büyüsü ise bu dünyanın karanlık ve çok etkili olan tarafını gösterir. Bu şekilde bir uygulama yapıldığı takdirde insanların bazı noktalarda çok daha dikkatli olması kaçınılmazdır. Ölüm büyüsü olarak adlandırılan ve kesinlikle tavsiye edilmeyen söz konusu uygulama farklı yanları ile gündem olurken bu büyü ile birlikte ciddi bir sorumluluk ve yükümlülük de ortaya çıkar. Ondan dolayı bu büyü pek çok medyum tarafından tercih edilmez ve yapılmaz. Ülkemiz dışında ise ölüm büyüsünün bazı yaşanmış örnekleri bulunabilir.

Eşimin Aşık Olması için Büyü Nasıl Yapılır

Er-Rahiym; Bu mübarek satır yazıldıktan sonra suya karıştırılıp ağacın dibine dökülürse meyvesi bol olur. Yine bu sudan içirilen kimse içirene sevgi ve muhabbet besler. Ancak yazılırken talibin ve matlubun analarının adları yazılmalıdır. Allah’ın yasakladığı işler için kullanmak haram ve günahtır.
Güneş saatinde … defa Er-Rahiym ism-i şerifi zikreden kimse ahrete ait dileklerine nail olur. Her haceti verilir. Sıkıntılarından kurtulur. Zalime okunursa zulmü terk eder. Adil olur.