İstanbulda Muhabbet Büyüsü Yapan Medyumlar

Eşler veya sevgililer arasında var olan soğukluğun giderilmesi maksadıyla okunan dualardır. Etkileri genellikle gece saat … ‘dan sonra okunduğunda tesirli olmaktadır. Duanın okunuşu şöyledir:
Bismlllâhirrahmanirrahim
Amenerresulü bimâ ünzile ileyhi min Rabbihi ve’l müminun. Küllün âmene billahi ve melâiketihi ve kü-tübihi ve rusulihi. Lâ nüferriku beyne ehadin min ru-sulihi. Ve kalu semi’na ve ata’na gufrâneke rabbenâ ve Heykel masir. Lâ yükellifullâhü netsen illâ vus’ahâ. Lehâ mâ kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbenâ lâ tüahiznâ in nesinâ ev ahta’na. Rabbenâ velâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehu alePlezine min Kablinâ. Rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih. Va’fû anna. Vağfir lenâ verhamnâ ente Mev-lâna fensurnâ alel’kavmil’I kâfirin..

Bir önceki yazımız olan İstanbulda En Güvenilir Medyum başlıklı makalemizde dürüst medyum, en iyi medyum ve etkili medyum hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir